Trường tiểu học Kim Đồng

  • Điện thoại: 0966594923
  • Email: C1kimdongds@gmail.com
  • Địa chỉ: Thuận Hải - Thuận Hạnh - Đăk Song