Lê Hồng Sơn
 • Lê Hồng Sơn
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982234506
 • ht@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
 • Nguyễn Văn Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0842000279
 • c1trungvuadinhds.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
 • Nguyễn Thị Hoa
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0395095735
 • hoadokhoa@gmail.com