Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1293/QĐ-UBND 10/10/2023 Quyết định, Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống tiếp nhận phản ánh hiện trường tỉnh Đắk Nông
2509/QĐ-BGDĐT 31/08/2022 Quyết định,