Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2178/SGDĐT-GDTXCTTT 06/11/2023 Công văn, Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
493-CAT 24/03/2023 Công văn, Cảnh báo tình trạng lây lan mã độc tính tiền Ransomware
4973/UBND-NV 30/10/2020 Công văn, Về việc cho chủ trương hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
1476/SGDĐT-TCCB 17/08/2017 Công văn, Về việc thực hiện chế độ đối với viên chức giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017