Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
493-CAT 24/03/2023 Công văn, Cảnh báo tình trạng lây lan mã độc tính tiền Ransomware
292/KH-BGDĐT 10/03/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023
2509/QĐ-BGDĐT 31/08/2022 Quyết định,
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định, Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên