Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
292/KH-BGDĐT 10/03/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023
42/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
454/KH-UBND 08/08/2022 Kế hoạch, Thực hiện hướng dẫn trang thiết bị, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục