Kế hoạch số 292/KH-BGDĐT ngày 10/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 292/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 10/03/2023
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023
Xem văn bản Xem Online
Tải về